Hướng dẫn số 140/HD-CĐGD về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Mộc Châu hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động kỉ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động như sau:

HD TO CHUC 8.3.2017