Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở

Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-CĐN ngày 23/02/2016 của Ban Thường vụ công đoàn ngành giáo dục Sơn La hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

          Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Mộc Châu hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động kỉ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động như sau:

Tải Công văn tại đây

Tường Duy Bình