Kế hoạch Phát động hưởng ứng lời kêu gọi” Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19″ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Download (PDF, 2.18MB)