Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số13/KH-BATGT ngày 28/2/2017 của Ban An toàn giao thông huyện Mộc Châu về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phát động Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 Ngành Giáo dục và Đào tạo, với các nội dung sau:

Kế hoạch phát động phong trào thi đua về GTGT

Download (PDF, 3.05MB)