Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành VNPT-iOffice tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Download (PDF, 1.9MB)

Download (XLS, 28KB)