Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-SGDĐT ngày 09/3/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu ban hành Kế hoạch Chương trình phòng, chống  mua bán người năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

KH 148-Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Download (PDF, 2.21MB)