Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 540/KH-UBND ngày 10/4/2017 của  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai 2017-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu như sau:

Download (PDF, 3.55MB)