Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019

Đề nghị các đơn vị trường học in kế hoạch và dự thảo báo cáo tổng kết để làm tài liệu dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018. Các trường THCS thuộc các xã, trường THCS Tân Lập, THCS 8/4, THCS Lê Quý Đôn in kế hoạch và dự thảo báo cáo tổng kết và giấy mời chuyển cho lãnh đạo xã, thị trấn.

Download (PDF, 2.54MB)

Download (DOCX, 82KB)