Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường THCS năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Các trường cấp THCS

Thực hiện Công văn số 44/PGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016 2017,

          Trường PTDT Bán trú THCS Lóng Sập (Trưởng khối THCS) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường THCS năm học 2016 – 2017 như sau:

Ke hoach trien khai cong tac thi dua khoi THCS 2016-2017.

GM dự HN giao ban lần 1 khối THCS doc