Quyết định 972/QĐ-UBND V/v chủ trương cho phép các đơn vị trường học trên địa bàn huyện mua sắm, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình nhà lớp học

Download (PDF, 10.72MB)