Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

Đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, triển khai, rà soát, nếu có đối tượng đủ điều kiện dự thi và có nguyện vọng tham gia thi thì tổng hợp danh sách gửi về bộ phận Tuyển sinh của Phòng GD&ĐT trước 20/3/2018

Download (PDF, 807KB)

Download (PDF, 6.41MB)