Thông báo số 545/TB-PGD&ĐT về việc triệu tập tham dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS nửa đầu học kì I, năm học 2017-2018

Download (PDF, 958KB)