Thông báo về việc đóng kinh phí công đoàn 2% năm 2019

Download (PDF, 2.8MB)