Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

Ngày 15/8/2018, Phòng GD&ĐT đã có Công văn số 480/PGD&ĐT về việc chuẩn bị cho khai giảng năm học 2018-2019. Ngày 24/8/2018, Sở GD&ĐT có Công văn số 1154/SGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 480/PGD&ĐT và Công văn số 1154/SGDĐT-VP

Download (PDF, 1.59MB)