Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Công văn số 2984/UBND-TCKH ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018,

Ngày 03 tháng 01 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị công khai và giao dự toán, thu, chi ngân sách năm 2018 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS và PTDT BT THCS huyện Mộc Châu.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT; đồng chí Trần Thị Loan – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và các đồng chí là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học từ mầm non đến THCS.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Toàn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT đã thông qua Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Quyết định số 123/QĐ-PGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT huyện Mộc Châu và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công quản lý, sử dụng ngân sách năm 2018.

Zalo_636506721052992287

Đồng chí Ngô Ngọc Toàn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT thông qua các quyết định giao dự toán ngân sách năm 2018