Công văn số 173/PGD&ĐT ngày 12/4/2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, các ngày lễ tết và cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”.

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Căn cứ Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 09/03/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông năm 2016; Công văn số 329/SGD&ĐT-VP ngày 04/4/2016 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày giải phóng Miền Nam, thông nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động ngày 01/5/2016; Công văn số 361/SGD&ĐT-GDPT ngày 07/4/2016 của Sở GD&DT về việc tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”,

Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn huyện triển khai, thực hiện một số nội dung như sau:

Tải Công văn tại đây

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)