Công văn số 20/PGD&ĐT ngày 14/1/2016 về việc giới thiệu sách “Hướng dẫn bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt Nam dành cho học sinh

Kính gửi:
– Các đơn vị trường tiểu học
– Các trường THCS, trường PTDT bán trú THCS.

Thực hiện Công văn số 1208/SGDĐT-GDPT Ngày 21/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc giới thiệu và đăng ký mua sách  “Hướng dẫn thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt Nam dành cho học sinh”

Để góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tạo thói quen tập thể dục hàng ngày dành cho học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của  Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT giới thiệu tới các đơn vị nhà trường cuốn sách  “Hướng dẫn thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt Nam dành cho học sinh” với các nội dung sau:

Cong-van-so-20-PGD&DT

Đỗ Tuấn Long (Theo Phòng GD&ĐT)