Công văn số 236/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; tăng cường bảo đảm TTAT dịp cuối năm học

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện công văn số 547/SGD&ĐT-VP ngày 15/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam; Công văn số 586/SGD&ĐT-VP ngày 24/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn dịp cuối năm học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Tải Công văn tại đây

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)