Công văn số 53/PGD&ĐT ngày 02/02/2016 V/v trồng cây phân tán năm 2016 nhân dịp kỷ niệm “Tết trồng cây” và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc phát động phong trào trồng cây phân tán năm 2016 trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm “Tết trồng cây” và 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016),

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn huyện chỉ đạo thực hiện việc phát động phong trào trồng cây phân tán năm 2016 trong nhà trường nhân dịp kỷ niệm “Tết trồng cây” và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), với nội dung cụ thể sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây

Đỗ Tuấn Long (Theo Phòng GD&ĐT)