Kế hoạch số 342/KH-BCĐ ngày 28/7/2016 của Ban Chỉ đạo bồi dưỡng hè 2016 về bổ sung nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS hè năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường phổ thông có cấp THCS

Căn cứ Công văn số 855/SGDĐT-GDPT ngày 13/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT hè 2016;

Ban Chỉ đạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2016 huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch bổ sung nội dung bồi dưỡng về việc “Triển khai mô hình trường học mới” cho cán bộ quản lý, giáo viên hè 2016cấp trung học cơ sở như sau:

ke-hoach-bo-sung-BDH

(Theo Phòng GD&ĐT)